Pappskaller!

Byavisa Tønsberg
Jeg trodde jeg hadde sett og lest det meste om hvor dumme og idiotiske folk kan bli, men denne saken tar kaka! Et kvinnemenneske presterte å kjøre ut på forkjørsvei og meie ned en ung gutt på lett motorsykkel. For alle mennesker med et minimum av vett i skallen er det logisk at kvinnen skal straffes, men i en tingrettsdom ble hun frikjent av lekdommerne i saken! Klikk på bildet og les hva Byavisa Tønsberg skrev etter dommen. De to lekdommerne er navngitt av avisa, og jeg har ingen betenkeligheter med å vise utklippet her. Det de har gjort er mye verre!
Hvis denne dommen blir stående, vil det si at enhver kan kjøre ned små barn, mødre med barnevogn, syklister eller fotgjengere med begrunnelsen "jeg så dem ikke"! At det er mange tullinger og apekatter i den norske trafikken har jeg visst lenge, men at de også får være lekdommere i en rettssal er rett og slett utrolig og uhørt. Jeg blir rett og slett forbannet!
Vi får håpe at saken blir anket og rettferdigheten rår, kvinnen bør aldri få kjøre igjen og lekdommerne har bevist for alle hvilke nek de er!

PS! Dagbladet har også skrevet om saken.