Sporlogg i Google Earth

Sporlogg
I fjor sommer hadde vi med GPS på MC-turen i Tyskland, og vi brukte faktisk ikke papirkartet i det hele tatt i løpet av turen. Den var kjekk å ha også etter turen, da den lagrer en sporlogg som viser hvor vi har kjørt og når vi kjørte der. Denne sporloggen overførte vi til PCen, og kartprogrammet har en artig funksjon som gjør at vi kan følge bevegelsene våre i Google Earth. Bildene over Tyskland er meget godt utbygd også i gratisversjonen, mye bedre enn hva tilfellet er i Norge.
Vi har flere ganger gjenopplevd kjøreruten ved å følge sporet i Google Earth, og dette har mang en gang minnet oss på eksempelvis steder vi har stoppet, noe vi ellers kanskje ville ha glemt. Nå har vi med GPS også på kortere turer, men som nevnt er ikke bildene fra Norge så gode.
Bildet er fra Kitzingen i Syd-Tyskland, der vi stoppet for å fylle bensin på en Shell-stasjon. Den grønne linjen viser hvor vi kjørte.

Kommenter innlegget

Kommentarmoderasjon er aktivert på dette nettstedet. Dette betyr at din kommentar ikke vil bli synlig før den er godkjent av en redaktør.