Aagne Dreviks DS Viking

D/S Viking, reder Aagne Drevik m. fl.

I Kristian Bugges Aalesunds Historie står det følgende om Aagne:

En foregangsmand i fiskeribedriften, Aagne Drevik, hadde tidligere i en årrække dorget efter makrel i Nordsjøen. I begyndelsen av 1890-årene fik han istand et interessentskap av fiskebønder ute i Skarbøviken og var i 1894 ute og drev i Nordsjøen med makrelgarn og sildegarn.

Aagne Dreviks DS Viking