Bernt Martinus Larsen Myklebust (Alvestad)

Bernt var selveier på Alvestad i 1865 etter å ha kjøpt garden for 180 1/2 spd. i 1856. Han kom i pengevansker etter å ha bygd en del hus på bruket. Han hadde lånt bl.a. av kjøpmann M. Brudevoll i Ålesund, og i 1873 skjøtte han bruket over til Brudevoll for 500 spd. Dermed ble han leilending, men i 1880 er gjelden betalt, og bruket skjøtes over til sønnen Laurits for kr. 1.800,-. Dette er mindre enn Brudevoll betalte, 500 spd. var ca. kr. 2.000,-.

Bernt Martinus Larsen Myklebust (Alvestad)