Driftig dame

Driftig dame

I heftet "Rena Bruk - et industrielt eventyr med to husmannssønner fra Surnadal i hovedrollen" (Freiøya Historielag, 1996) står det følgende om henne:

DRIFTIG DAME

Dordi Holten var en dyktig og bestemt dame. Når bruket hadde utestående fordringer som de hadde vanskeligheter med å få inn, var det hun som ble sendt av gårde. Hun reiste til byen og oppsøkte kontorene til de som skyldte penger. Hun ga seg ikke før hun hadde fått oppgjøret. Fikk hun det ikke første dagen, gjentok hun turen neste dag, og satt pal til hun fikk oppgjør."

Da mannen døde, flyttet hun husene fra Rensvikholmen til Rensvik og bygde dem opp igjen etter planene mannen hadde lagt.

2015-11/dordi_pedersdtr_holten.jpg