DS Kristianiafjord

Bygd av Cammell Laird i Birkenhead i England, overlevert rederiet i september 1913, jomfrutur 7. juni 1913.
Skipet grunnstøtte og gikk tapt 15. juni 1917.

DS Kristianiafjord