Fra Bibelen til Johan Steffensen Remvig

Fra Bibelen som Johan Steffensen Remvik kjøpte i Skottland i 1884.

Fra Bibelen som Johan Steffensen Remvik kjøpte i Skottland i 1884.