Gården Remvik

Gården ligger sør for Spjelkavika, tvers over Digerneset. På nordsida går dette neset bratt ned i sjøen, mens den innerste delen i sør heller jevnt ned i Remvika. Navnet kommer av det gammelnorske rimi, som betyr langstrakt jordrygg.

Remvika ble ryddet sist på 1600-tallet som en plass under Spjelkavik og ble regnet som et plassebruk til ca. 1770. I 1861 kjøpte Steffen Andreas Martinussen Breivik (fra Blindheimsbreivika) gården for 500 speciedaler av Lars Larsen Nedregaard, og fra da av brukte Steffen navnet Remvik, slik skikken var. Han bygde nytt våningshus, 21 alner langt og med skifertak. Han hadde også sin egen åttring, for fiske var en viktig næring i tillegg til gårdsbruket.


2015-12/remvika.jpgGamlehuset i Remvika