Medaljer Tysklandsbrigaden

Petter Mauren fikk i 2002 post mortem medalje og diplom for sin tjeneste i Tysklandsbrigaden etter andre verdenskrig.

Medaljer TysklandsbrigadenMedaljer Tysklandsbrigaden