Rena Bruk

Fra heftet "Rena Bruk - et industrielt eventyr med to husmannssønner fra Surnadal i hovedrollen" (Freiøya Historielag, 1996) har vi sakset følgende:

Peder O. Holten var født på "Plassen" på Eidet i Surnadal i 1859, på gården Holten. Han var gift med Dordi Pedersdotter Sæther fra Surnadal, født 1858. De hadde i alt 9 barn. Holten flyttet med familien fra Torjulvågen til Rena, han var driftsbestyrer og medeier i Torjulvågen Sagbruk. Holten var den første som bygde våningshus på Holmen i 1895. Dette er skrevet på en planke som står i huset i Rensvika i dag. Huset ble senere flyttet fra Rena til Rensvika da han solgte sin part av bruket til John Grimsmo. Underetasjen på huset i Rensvika i dag er satt opp igjen av materialene fra Holtengården på Rena, både vindu og dører er brukt i første etasje, andre etasje var nytt i 1919. Peder O. Holten var en arbeidets mann og var den som i første rekke sto fram som fagmannen. Han ble fort kjent som en mann med ansvar - ikke minst overfor de mange ansatte.
Peder O. Holten og I.A. Grimsmo gikk godt sammen. Begge var husmannssønner og hadde vokst opp i trange kår på barkebrød og hardt arbeid på gårdene. Grimsmo fartet stadig omkring i landet på reiser. Holten var mer stasjonær og satset på det å være fastboende.
De to initiativtakerne til Rena Bruk så begge mulighetene til industriell vekst i lokalsamfunnet. På en utmerket måte utfylte de hverandre. Den noe rastløse, men framtidsorienterte Grimsmo, fant en ideell samarbeidspartner i Peder O. Holten.

I Surnadal ble han gjerne kalt P-Plassa, iflg. Magne Holten i Surnadal.

Rena BrukPeder Olsen Holten