Skjøte fra 16. desember 1865

Dette er skjøtet fra da Iver Andreas Rasmussen Kjølaas kjøpte bnr. 3 på Sørneset av enkefru Karen Lindholm.

Skjøte 1865