Søndagsutflukt i 1915 på Skrenakk i Norddal

Bilde fra "Eld som slokna far etter folk" av Sakarias Ansok.

Søndagsutflukt i 1915 på Skrenakk i Norddal