SS Victorian

SS Victorian

Bygd i 1904 hos Workman, Clark and Company, Belfast for Allan-linjen. Den gikk i rute mellom Liverpool og Montreal.
Den var 160 meter lang og 10.629 bruttoregistertonn og hadde en kapasitet på 1690 passasjerer.
I 1929 ble den hogd opp.