Strømsheims Hospits

Kirsten Rædergaard arbeidet på Strømsheims Hospits i Ålesund, og det er mulig at hun også ble medeier. Bygningen i Sorenskriver Bullsgt. 1 ble ødelagt under det allierte flyangrepet 17. mars 1945.
Da hun giftet seg med Karl Remvik, sto hun oppført som "Hotellbestyrerinde" ved Britannia Hotell.

Stømsheims HospitsStrømsheims Hospits (Hotell) påbygd