Remvikslekt m. fl.
Remvik, Grønningsæter, Mauren, Holten
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Gården Sørnes

Gården (bruksnr. 3) ligger på vestenden av Sørneset og grenser i nord til Sørnesvågen. I 1800 kjøpte sorenskriver Ole Severin Kildal Magdevågneset på Sørneset, som frem til 1818 ble regnet som en del av gården Store-Nørve. Det er her på vestenden av Sørneset våningshuset på bruksnr. 3 står i dag. I 1803 heter det om stedet: "Ingen kornavling, føder 3 kiør, saar 1 tønde poteter der i det forrige aar gav kun 3 fold. Stedet har en god havn og en fortrinlig beliggenhed til et handelssted." Hovedbygningen var 42 alner lang og 16 bred, var bygd av tømmer, og taktekkingen var rød tegl. I tillegg var der borgstue, stabbur, naust, fjøs med steinløe, eldhus, uthus, tømmerbod på to etasjer og en brygge av tre. I 1844 ble gården delt i 3 bruk, og dette bruket ble i 1865 solgt til Iver Andreas Rasmussen Helsem, som kom hit som forpakter 14. april 1860. Eier av gården dengang var Karen Friis Lindholm, født Wind. Hun var først gift med sorenskriver Kildal, og da han døde giftet hun seg med fullmektigen hans, Nathan Lindholm. Slik kom eiendommen inn i vår families eie.

20.12.1865: Min tippoldefar Iver Rasmussen Kjølaas (Sørnes) kjøpte bruket av enkefru Lindholm.
26.01.1889: Min oldefar Johan Jensen Aase (Sørnes) kjøpte bruket av sin svigerfar, Iver Rasmussen Sørnes.
10.05.1937: Min bestefar Sigfred Olai Johansen Remvik kjøpte bruket av sin svigerfar, Johan Jensen Sørnes.


Deler av originalskjøte fra 1865 (631 kb)
Se avskrift av skjøte fra 1865
(påskrift på baksiden av gammelt gjeldsbrev)

Oversiktsbilde (87 kb)

Den gamle sorenskrivergården på Sørneset
   

Bruksnr. 3 ble som nevnt kjøpt av Iver Andreas Rasmussen Helsem (eller Kjølaas, hvor han kom fra til Sørneset). Svigersønnen Johan Henrik Jensen Aase giftet seg med Ivers datter Karn Lovise Petrine og overtok etter hvert driften av gården.

 
Deres datter Karoline giftet seg med Sigfred Olai Johansen Remvik, og de drev gården til ut i 1960-åra. Sigfred hadde dekksbåt sammen med broren Karl i Remvika, for fiske var en viktig del av næringsgrunnlaget for et småbruk på den tida.

Våningshuset på bruksnr. 3 står fortsatt, dog ombygd og modernisert, men resten av bruket er det vanskelig å se restene av. Det meste er nå bygd ut med eneboliger.  Familieidyll på Sørneset rundt 1930
Br.nr. 3 på Sørneset
Gnr. 137, bnr. 3 på Sørneset

Iflg. folketellingen i 1900 besto husstanden av:
 
Johan Jenssen Hf g Gårdbruger og slakter
1858 T (Tellingsstedet)
Karn Iversdtr. Hm g Husmor
1861 T (Tellingsstedet)
Iver Johansen S ug Søn 1882 T (Tellingsstedet)
Helga Johansdtr. D ug Datter 1886 T (Tellingsstedet)
Karoline Johansdtr. D ug Datter 1894 T (Tellingsstedet)
Iver Rasmussen Hf g Føderaadsmand
1824 Stranden Rom
Oline Pedersdtr. Hm g Føderaadskone 1820 Stranden Rom